Toimihenkilöt 2018


ApuIE: Elina Pitkäranta
Elisa Juvonen
Jenina Noki
Jasmin Hertzberg
Waltteri Leskinen
Eero Kokkonen
Rudi Nikander
Emil Mattsson
Sebastian Nikolov
Virpi Saranpää
Hertta Seppälä
Onni Poikkeus
Juho Ouli
Valtteri Siira
Kul-Li: Waltteri Leskinen
Teknologiajohtaja (web-vastaava): Juho Toivonen
TEK-yhdyshenkilö: Salli Aikio
Virallinen kassakaapin avaaja: Ted Nuorivaara
International Assistant: Adel Assad
KV-vanhus: Anna Lauritsalo

Kiltalehden toimittajat: Waltteri Leskinen
Salli Aikio
Lumi Ketola
Jenina Noki
Minna Vierimaa
Kiltatuotevastaava: Pekka Pirkola
Vuorenhoitaja: Jasmin Hertzberg
Elina Pitkäranta

Puutarhatoimikunta
Ylipuutarhuri:Villiina Ikäheimo
Puutarhuri:Waltteri Leskinen
Varapuutarhuri:Pekka Pirkola
Siementäjä:Jasmin Hertzberg
Yökastelija:Elina Pitkäranta

Toiminnantarkastajat ja heidän henkilökohtaiset
varahenkilönsä:
Toiminnantarkastajat: Ted Nuorivaara
Villiina Ikäheimo
Varahenkilöt: Kalle Pirinen
Minna Alantie
Ulkoasu © 2008 Timo Tuominen, sisältö © Vuorimieskilta ry